Kasy fiskalne biala podlaska

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty i wyłącznie wybrani spośród nich rozumieją drugi język na tyle dobrze, aby móc zabierać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że zawierać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla innych uczestników wydarzenia. Jest wtedy forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język dostępny dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na obecny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien lub dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na domowy język aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z nowych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z różnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w czasie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może wówczas być szczególnie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prezentuje. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga część publiczności czyni oczywiście to jedno, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na bliski styl.