Para wodna a mgla

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niski ciężar ważny natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

slimmer timeSlimmer Time effektiver Weg, um Gewicht zu verlieren

Zaleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi istnieć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej efektywne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana wyłącznie w obecnych miejscach, co do których obejmuje się pewność, iż nie uczestniczą w nich mieszkańcy. Z pomoce na głębokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić trująca dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.