Sposoby gaszenia wapna

Pożary, które zachodzą w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę kojarzy się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny toż stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie być użyta, ze względu na jej dużo niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest kilkoro aktywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna może być wyjątkowo kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo aktywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.