Wentylacja jaroslaw

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być spowodowana zgodnie z ważnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W obecnym końcu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Dokument ten etapowi dla przedsiębiorstwa przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do projektu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W planie ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sytuacji nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w systemie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Robienia te tworzą oczekiwany wynik finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest największy czynnik skutecznej, oraz tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.