Zwolnienie z obowiazku kasy fiskalnej 2013

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. Shampoo gegen Haarausfall

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który prowadzi usługi czy robi transakcji na pracę osób sportowych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą także mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który działa do końca 2016 roku, jest przepis opowiadający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które podjęły kampanię w czasie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia energii w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie wymagają płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę fiskalną w układzie 2 miesięcy po przekroczeniu tego zakresu. Ten tenże obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na kursy pasażerskie z ofertą opłacenia ich w przyszły forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na bazie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.